Biologia (, szerebrjakov v v ) by steplenson - Issuu

Külsőleg az Ascaris hímek különböznek a nőstényektől,

Ázsiai vadkutyák Cuon Hodgs. Kutyák Külsőleg az Ascaris hímek különböznek a nőstényektől L. A kutya-félék nagyobb számának 42 foga van, s ezeket tágabb értelemben a Canis L. Ismertetésüket a rókákkal kezdjük, azaz olyan külsőleg az Ascaris hímek különböznek a nőstényektől, amelyek külsőleg a napvilágon tojásdad alakú pupillával, lapos szembolti ívükkel és aránylag nagyon kicsiny felső tépőfogakkal, biológiai alapon pedig magányos életmódjukkal jellemezhetők.

giardia water ózon végbélfúvás paraziták

Különböző középalakulásokban fokozatosan a farkashoz közelednek, melyeknek pupillája kerek, felső tépőfoguk nagy, szembolti ívük domború és időközönként csapatokban élnek. A két végletből az átmenet fokozatos, amiért Hilzheimer azt gondolja, hogy közöttük éles határt vonni nem lehet. A farkasokhoz természetesen a házikutyák csatlakoznak.

Ennek az állatnemnek végét a nemnek két eltérő ágazata alkotja. A lapátfülű kutya koponyájának leírásánál említettük a rókák alnemének az Urocyon Baird koponyájával való hasonlóságát. Ezek, mint az összes kutya-félék, igen változatosak és helyi alakok kifejlődésére igen külsőleg az Ascaris hímek különböznek a nőstényektől, melyek közül ezidőszerint et különböztetünk meg. Mindannyinak hazája a A szürke róka Canis cinereoargentatus Schreb.

Szürke róka Canis cinereoargentatus Schreb. Külsőleg az Ascaris hímek különböznek a nőstényektől legrégibb idő óta ismert a szürke vagy virginiai róka Canis cinereoargentatus Schreb. A szürke róka a mi rókánktól alacsonyabb lábaival, hosszabb farkával és általánosan tetszetősebb testalkatával különbözik. A homlok, fejtető, pofák, nyak és a test felső felülete különlegesen pettyezett szürke színű, az állaton általában a fekete és ezüstszürke szín keveréke uralkodik.

Az egyes szőrszálak gyökerük közelében fehérek, cestal fereghajto feketék és hegyük előtt széles sávon fehérek. Az ajkak és a nyak toroki része sárgásfehérek, a fülek és a nyak oldalai szürkéssárgák, a test alsó és felső felületén világos rozsdássárga vagy sárgásfehér, a mellkason sötétebb, az elülső végtagokon fekete sáv; végül a farok felül fekete, alján rozsdavörös, hegyén szürke.

Audubon legkimerítőbb leírása szerint életmódja a rókánkéhoz meglehetősen hasonló. A szürke róka nem annyira kitartó és gyors futó, testének kipárolgása külsőleg az Ascaris hímek különböznek a nőstényektől terjeszt annyira bűzös szagot, mint vörös rokonáé, de egyéb tulajdonságokban a vörös rókától nem különbözik lényegesen.

Tartózkodási helye a nehezen járható, vagy ragadozóktól átjárhatatlan sűrűségek, továbbá sziklaszakadékok barlangjai és repedései.

Vadászterülete tartózkodási helye környékén, a tengerparttól a falusi lakosság udvaráig terjed.

Audubon szerint a szürke róka lényegesen ijedősebb és félénkebb, mint rokonai. Nemcsak a kutya ugatására, hanem már ágreccsenésre is gyorsan menekül, úgyhogy védett baromfitenyésztelepek, vagy akár juhnyájak elleni rablótámadásokról a tudósító keveset, vagy semmit se hallott.

A tudósító azonban kifejezetten megjegyzi, hogy a délvidéken a szürke rókát éppen úgy gyűlölik és üldözik, mint északon a vörös rókát. Audubon jellemzése nyomán az utóbbi fortélyos és bátor rablóval, az előbbi pedig lopakodó tolvajjal hasonlítható össze; ámde mind a két faj fias nőstényei egyenlően vakmerőek. A csalavér rókához hasonlatosan a szürke róka is előszeretettel az egereket és a patkányokat, különösen a mezei egereket és a betűfogú patkányokat fogyasztja, ám azért minden élvezhetőt megeszik.

Ha a pulykák és más hasznos madaraknak általa kirabolt fészkeit megtaláljuk, a pulyka és közte pinworm paraziták viaskodás nyomait is láthatjuk, megértjük, hogy rokonához hasonlóan a szürke róka is üldözött, jóllehet feltehető, hogy ez is, mint rokona, a kártékony rágcsálók irtásával inkább hasznot hajt, mint kárt okoz.

A szürke róka rovarokra is leselkedik, például szétkaparja a félig korhadt fatönköket, hogy rovarokhoz jusson. A növényi anyagok különböző fajait hasonlóképpen elfogyasztja. Audubon nagyon feltűnőnek tartja, hogy a róka a fára mászik, ezzel szemben mi a csalavér róka révén tudomásunkra jutott próbálgatásokból ítélve, nem osztozunk kételkedésében.

Olyan ügyes állatnak, mint amilyen a róka, semmiesetre sem okozhat különös nehézséget, hogy mélyen alul elágazódó fára az oldalain levő kinövéseken, csomókon és más egyenetlenségeken kapaszkodva felmásszék. Mindenesetre igaz, hogy erre a műveletre csak kevés kutya-féle képes. A szürke rókák prémje rövid és kemény szőre miatt csekély értékű. Rendszerint útibundák bélésére használják. Brasz szerint a kereskedelembe évente – A legkedvesebb rókák Afrikának és Ázsiának határos részein élnek.

A sejtfal elsósorban cellulózból áll, és biztosítja a sejt állandó alakját. Az állatok sejtjeinek sejthártyáján kívülrol egy szerves vegyü letek ból álló vékony rugalmas réteg, a glikokalix helyezkedik el, amely nem képes állandó alakot biztosítani a sejtnek. Ennek kószónhetóen bizonyos állati sejtcsoportok képe Igy az egysejtü állat, az amóba, állábai segítségével mozog és kebelezi be a táplálékrészecskéket.

Az egész kutyacsalád és az egész rókanemzetség törpéi ezek. Szerfölött kecses termetüket fakósárga szőrme fedi.

Rokonaiktól különböznek nagy füleikkel, melyek két fajnál minden megszokott mértéket felülmúlnak, de általában a többi rókáknak füleit észrevehetően túlszárnyalják. Ezért nagyfülű róka vagy fennek Megalotis Ill. Koponyaalakulásuk révén az előbbiekhez csatlakoznak, amennyiben egységes koponyatarajuk nincsen. Az összes nagyfülű rókák hazájuknak hűséges gyermekei. Szőrruhájuk minden körülmények között többé vagy kevésbbé a homok színéhez hasonló.

A homoksárga színnek előforduló eltérései lényegtelenek. Testük a viszonyokhoz mérten kicsiny, de e mellett különlegesen tetszetős és könnyed, a leggyorsabb mozgásra és nagyon meglepő kitartásra alkalmas. Nagy füleik révén a legkisebb neszt is meghallják, éles szemeikkel fereghajto terhesseg alatt messzeségben mindent áttekinthetnek, s finomszimatú orruk minden szagot megérez.

A talajjal hasonlószínű bundájuk a legkopárabb helyeken is elrejti őket a szem elől. A mi kis rablóink így egészen kitűnően védettek és minden nagy gond nélkül eleget zsákmányolnak. Az ezüsthátú róka Canis chama A. A délafrikai ezüsthátú róka egyesek szerint a strucctojásokat is elfogyasztja. Ezeket úgy töri fel, hogy kövek fölött addig gurítja, amíg szét nem esnek, azután tartalmukat kinyalogatja. Az egész alnemben ennek a fajtának füle a legkisebb. A sivatagi róka vagy fennek Canis zerda Zimm.

Fennek Canis zerda Zimm.

A leghatalmasabban kifejlődött füleket a tulajdonképpeni sivatagi róka vagy fennek Canis zerda Zimm. Képzeljünk el gyöngéd, finom rókaarcot, amelynek kifejezése a mi vörösfrakkosunkhoz hasonlóan fortélyos, furfangos és ravasz, de ebből az arcból szokatlanul nagy szemek tűnnek elő és az arc két oldalán oly hatalmas fülek nyúlnak fölfelé, amilyeneket nemcsak az külsőleg az Ascaris hímek különböznek a nőstényektől rókafajnál, hanem az egész kutyacsaládban találni alig lehet.

Karcsú törzse rendkívül gyöngéd, tetszetős lábacskákon nyugszik, és vaskos, hosszú, bozontos farokban végződik. Az egész állat az első pillantásra elárulja, hogy éppen oly ügyes, mint fürge. Elsőrangúan éles, finom érzékeinek jeleit már külsőleg megmutatja.

A füleik belső szegélye fehér szőrökkel fedett és pedig oly módon, hogy a fülnyílások előtt két szőrpamacs emelkedik fölfelé, melyek bajuszszerűen megrövidülnek és megvékonyodnak.

A kis arcorri részt hosszú, sörteszerű bajuszszőrök díszítik, amelyek az állatnak lényeges külső jellegeihez tartoznak. Szőrméje selyempuha és tél idején igen sűrű, gyapjas szőrrel gyarapodik, mely a vedlés idejében a testnek gallyakhoz és egyébhez való dörzsölgetés közben csomókban leválik.

VIII. REND: Cetek (Cetacea)

Tulajdonképpen nem kell hinnünk, hogy a sivatagi rókának meleg hazájában szüksége van sűrű bundára, azonban a kicsi koma felette érzékeny a hideggel szemben és ezért melegítő takaróra van szüksége. A test felső részeinek színe általában a homokhoz hasonló, mellső része fehér.

féreg gyógyszer a baba véleményezésére

A szemei fölött fehér folt és e fölött egy sötétebb csík húzódik. Igen hosszú, bozontos zászlója majdnem okkersárga, a farok tövén levő folt és a farok vége fekete. A nőstényeknél a szőrme inkább szalmasárga, mint ahogy az előrehaladott korban világosabb színű lesz.

A sivatagi róka a rókák között a legkisebb. Testhossza kb.

Alkonyatkor, ha szerencsések vagyunk, és a homokbuckák, a szakadékok között, vagy a lapályon, a füves területen a sivatagi rókának megfontolt, elővigyázatos, leselkedő, szemlélő, szimatoló mozdulatait megfigyelhetjük, olykor gyenge rikácsolás hallható, amely hangnak megfelelő leírása lehetetlen. Ilyenkor nem lehet semmi sem, ami a kitanult kis rabló figyelmét elkerülné.

Amott a sáska, amely az helminthiasis, férgek vagy sem esti ugrásokat végzi, kis zajt okoz, s íme a nagyfülű azt meghallja. Az inkább kíváncsi, mint éhes állat tetszetős alakja elősompolyog, hogy pusztítson. Főtápláléka más állatokból, nevezetesen madarakból áll. Jaj a sivatagi pacsirtának, amely véletlenül útjába kerül; elveszett, ha csak egyszer is megröppenti szárnyát, halál fia, ha csak egyetlen hangot hallat.

Jaj a pusztai tyúknak is, mert ez a róka szenvedélyesen erre veti magát. Nem kell neki sokat összefogdosnia: egyetlenegy már ízletes falat elegendő neki és talán egész éhes pereputtyának. Akkor láthatjuk csak valóságosan lopódzni, midőn a pusztai tyúkok szagát megszimatolta. A nyomot gondosan felkutatja, mélyen süllyesztett orral hangtalanul, külsőleg az Ascaris hímek különböznek a nőstényektől és észrevétlenül halad külsőleg az Ascaris hímek különböznek a nőstényektől.

Nyomozó munkájában a hasonlóan színezett kövek vagy földkupacok nem tévesztik meg, mert orra és elsőrendű fülei minden tévedést kizárnak. Bármennyire is jelentéktelen, részünkről felfoghatatlan a szag, amely egy tyúk nyomán marad, a sivatagi rókák érzékszerveinek figyelmét mindez nem kerüli ki. Sivatagi rókánk mindenről meggyőződve és a szemnek és fülnek felfoghatatlanul, hasoncsúszva előrelopódzik. Ott az utolsó bozót mögött megáll. Szemei csillognak, füleit szétterpesztve előremereszti és a biztosan álmodozó szundikálásra kész madarat sóvárgóan szimatolja.

Egész alakja él, de mozgását nem látjuk, oly merev és nyugodt, mintha egész alakját a sivatagi külsőleg az Ascaris hímek különböznek a nőstényektől alakították volna. Majd egyetlen ugrás, rövid ideig tartó szárnycsapkodás és végzett a pusztai tyúkkal. A többi hangos szárnycsapkodással felrebben. A sivatagi róka Afrika egész északi részét lakja, de csakis a valóságos sivatagokon és különösen a vízben dús mélyebb fekvésű helyeken, amelyek a területen nem gyakoriak, található.

Elővigyázatos és menekülésben rendkívül ügyes, ezért nem túl gyakran fogják meg. Természetrajza a legújabb időkig nem volt felderítve. Brehm utazótársa, Buvry, figyelte meg, s írta le behatóan a sivatagi rókát úgy a szabad természetben, mint a fogságban. Hamar megszelidül és külsőleg az Ascaris hímek különböznek a nőstényektől urához bizalommal ragaszkodik.

Némelyek oly ragaszkodóak lesznek, hogy az embert követve, ki- és bejárnak, végül este maguktól visszatérnek ketrecükbe.

szarvasmarha szalagféreg tünetei scolex cestode fegyvertelen szalagféreg

Kevésbé szeretetreméltóak fajuk más egyedeihez. Együtt tartott több sivatagi róka egymást marja, a nőstények nem ritkán a hímek rossz hangulata miatt a rövidebbet húzzák, sőt külsőleg az Ascaris hímek különböznek a nőstényektől is külsőleg az Ascaris hímek különböznek a nőstényektől, hogy egy gyengédtelen és udvariatlan hím egy bájos nőstényt megölt. Foglyaim a meleget minden fölött kedvelték és gyakran előfordult, hogy a tűz helyén, a még tüzes hamu bundájukat és mancsaikat megégette.

A nyilt tűzhelytől óvni kellett őket, mert többször tapasztaltam, hogy minden további nélkül beleugrottak. Étkezés közben kedvencem állandóan lábaim mellett ült és amit az asztalról ledobtam, azt mind gondosan felszedte. Tej és zsemlye kedvenc eledelei közé tartozott.

Szobámban madarakat külsőleg az Ascaris hímek különböznek a nőstényektől tartottam kalitkában, amelyek élénken lekötötték a róka figyelmét.

Főfoglalkozása az volt, hogy a madarak mozdulatait órák hosszat figyelte. Ezalatt elég csodálatraméltóan változott meg arckifejezése, amelyben szembetűnően kifejezésre jutott a madárkák utáni vágyakozása. Célirányos tartás és gondozás mellett a sivatagi róka hosszú ideig életben marad a fogságban is.

Budapest Székesfőváros Állat- és Növénykertjében egy pár nagyfülű róka két évig élt és gyomorgyulladásban, egy másik hat évig élt és bélbetüremkedés folytán pusztult el. A valódi rókák vagy a vörös rókák Vulpes Briss. A vörös rókák az egész világon nagyon messze északig elterjednek.

Ezeknek az állatoknak különösen változatos a színük és koponyaalakulásuk egyaránt.

VIII. REND: Cetek (Cetacea) | Brehm: Állatok világa | Kézikönyvtár

Két teljesen hasonló rókát találni nagyon nehéz. Természetesen szűkebb és korlátolt határok között élő rókák egymás között bizonyos mértékben hasonlók. Ily körülmények között számos úgynevezett fajt és alfajt írtak le, a nélkül, hogy ezeket minden esetben éles határral megkülönbözethették volna.

Amit az egyik szerző fajnak tekintett, a másik alfajnak véli.

Teljes szövegű keresés VIII. Nemcsak mivel kizárólagosan vízben élnek, miként a halak és szárazföldre sohasem jöhetnek ki, hanem azért is, mert orsóalakú testük és uszonyuk felületesen szemlélve a halakra emlékeztet.

Mindenkor adódnak oly egyedek, amelyek egy bizonyos terület megszokott alakjaitól eltérők. Hilzheimernek alkalma volt nagyszámú keletázsiai róka szőrmét az európaival összehasonlítani. Voltak egyes keletázsiai róka szőrmék, melyek az európaival megegyeztek és ugyanezt a szerző fordított viszonyban is tapasztalta.

Az egyiptomi Canis aegypticus Desm. Ha azonban más déleurópai és ázsiai rókákkal hasonlítjuk össze, az éles határ eltűnik. Némely rókafajnál a vörös szín inkább a szürkés vagy barna színezetbe megy át, mint a tibeti Canis flavescens Graynél vagy északnyugatamerikai kitrókánál Canis velox Say.

Meg kell említeni, hogy a róka Ausztráliában is előfordul. Természetesen ezen a földrészen eredetileg ismeretlen volt, mert ott őseredeti magasabbrendű emlősállat nincsen. A rókákat az üreginyulak pusztításának csökkentése végett utólag telepítették le. Ennek ellenére a rágcsálókkal szemben a róka semmit sem tett, annál inkább a baromfiudvarok ellen, úgyhogy e miatt mindenütt kíméletlenül irtják.

Ausztráliában annyira elszaporodott, hogy Brasz szerint ott évente Úgy látszik, Ausztráliában az európai külsőleg az Ascaris hímek különböznek a nőstényektől átidomult, mert napjainkban jobban hasonlít a japánrókához, mint az európaihoz.

Az amerikai vörös róka Canis fulvus Desm. Színeződés és nagyság tekintetében jól elkülönült alak az amerikai vörös róka Canis fulvus Desm. Általánosságban vörössárga, a hát, amelynek hátulsó része feketén tarkázott, a mellkas és a has fehér, a faroknak fekete szalagszerű sávja mögött a vége fehér. Az állat teljes hossza cm, amelyből 40–50 cm esik a farkára. Vállmagassága 36 cm, súlya 5–11 kg között váltakozik, bár vannak ennél súlyosabb példányok is.

Életmódja olyan, mint a közönséges rókáé, azzal a különbséggel, hogy nem szeret annyira ásni. Az amerikai vörös rókának a színe, különösen a hidegebb tájakon, nagyon variál és pedig a vöröstől a tiszta feketéig minden színárnyalatban előfordul.

Az árnyalatok között elég jól elhatárolható négy típust különböztetünk meg: a vörös, keresztes, ezüst és feketét. A vörös róka egészen vörhenyes szürkével és barnával kevert halvány- vagy sötétsárga. A láb és a fülek elhatárolt részei feketék, farkuk vége rendesen fehér; fehér ezenkívül néhány fedőszőr vége is.