HARMADIK REND: Hármasbelűek (Tricladida)

Fehér planaria, Fehér Planaria: megjelenésük és szerkezetük

Teljes szövegű keresés HARMADIK REND: Hármasbelűek Tricladida Az örvényférgekre vonatkozó tudásunk túlnyomórésze ezeknek az állatoknak a vizsgálatán alapszik, mivel ezek az előbb letárgyalt két csoportbelieknél jóval nagyobbak, így könnyebben gyűjthetők s szabad szemmel fehér planaria megfigyelhetők.

Nevüket, mint fönnebb megjegyeztük, onnan kapták, mert emésztőbelük három főágra oszlik. A testen áttetsző s igen sok fajban szabad szemmel is jól megvizsgálható hármaságú bélcsatorna további oldalágakat s az enterobiosis után a kertbe mellékvakbeleket bocsátanak, úgy, hogy a bélcsőrendszer a testbe, csaknem egyenletesen kiterjeszkedő s legföllebb csak az ivarszerveket kikerülő csőágazatot formál.

Mivel a fehér planaria nemcsak az emésztést, hanem a tápláléknak a testben való szétosztását, tehát a vérérrendszerre háramló feladatot is teljesítenek, így joggal fehér planaria ezt az entodermális származású csatornarendszert bélér gastrovascularis -rendszernek.

A Tejfehér planária Dendrocoelum lacteum O. Fénykép formol-salétromsavval megölt állatról eredeti fényképfölvétel. A Gyászos planária, Pl. Dendrocoelides hankói Gelei, eredeti rajz, kádártai példány után. Polycladodes alba Steinmann, eredeti rajz vászolyi példány után.

A szájnyílás rendszerint a has közepén, illetőleg kissé előbb, vagy hátrább képződik, akárcsak a Mesostomáké. A színes fajokban a szájnyílás, mint szürkés, vagy fehéres foltocska, néha feketébb gyűrűkkel környékezve, szabad szemmel is meglátható.

Fehér Planaria: megjelenésük és szerkezetük

Mögötte, az állat farkrészén hasonló pont jelöli az ivarnyílást. A száj előrehaladó tágas, hosszú üregbe, az ú. A hármasbelűek, szemben az egyenesbelűekkel, melyek igen változatos s a laposférgekre nem mindig jellemző fehér planaria, rendszerint levélhez, vagy lapos nyelvhez hasonlítanak. Van közöttük ugyan csaknem körlapszerű lény is, azonban mégis rendszerint megnyúltak, némelyek egyenesen szalagszerűek.

  • HARMADIK REND: Hármasbelűek (Tricladida) | Brehm: Állatok világa | Kézikönyvtár
  • Férgek a leghatékonyabb kezelés
  • Fehér Planaria: megjelenésük és szerkezetük

Találkozunk átlátszókkal, vagy áttetszőkkel, fehér planaria fehéresen tejszerűekkel, minők példának okáért a mi tejfehér planáriánk: a Dendrocoelum lacteum O. A mellső testvégen rendszerint egy pár szemük fejlődik, vannak azonban sokszeműek is, melyeken a szemek csaknem az egész mellső testfél külső szegélyét bevonják, egyetlen sorban helyezkedvén el, amint azt példának okáért a mi erdélyi, vagy dunántúli dombvidéki forrásokban s a forrásokra következő csendesvizű lemnás vagy kárás patakjainkban élő, de az Alföld mocsaraiban is található fehér planaria planárián, Polycelis tenuisonvagy P.

Az aszexuális reprodukció során a felnőtt példány testét két részre osztják. A törésvonal a szájnyílás mögött fut a testen. A test hiányzó felének regenerálása után minden felére két felnőtt kap. A szexuális reprodukciót rendszerint a fehér planáris felnőtt egyedek végzik normál élőhely hiányában.

Egyik fajnak, a Gelei által a Balaton zalai fehér planaria, magas hegyi forrásokban megtalált Polycladodes alba Steinmann nevű fehér állatnak mellső testvégén, két folton van nagyszámú szeme. A magyar forrásvizekből két vak planária fehér planaria került elő, az egyik a Dendrocoelides pannonicus Méhely, a másik pedig a D. Hankói Gelei, melyet a szerzők a Dunántúl ős röghegységeinek barlang, illetőleg forrásvizéből ismertettek. Seregszemű planária, Polycelis tenuis Ehrbg.

Idegrendszer, garatcső a szájnyílással, mellette a spermacső és hátul az ivarnyílás. Steinmann- Bresslau: Die Strudelwürmer Dendrocoelides hankói Gelei, eredeti rajz, kádártai példány után. A Tricladidák szaporodása méretes tojások, ú.

A törzs és az fehér planaria fajok ismertetésétől itt eltekintünk. A szabadonélő laposférgek szabad szemmel látható képviselői közül mutatunk be jellemző és gyakori hazai fajokat. Osztály: Turbellaria — Örvényférgek Csillós epidermiszük van, a Catenulida rend kivételével a hámban nyálkapálcák rhabdit helyezkednek el amelyek kilövellhető tartalma nyálkaréteget képez, amely védekezésre és zsákmányszerzésre szolgálhat.

Ritka jelenség az, hogy az állatok ivartalan módon is szaporodjanak. A planáriákkal rendszeresen foglalkozó búvárnak kerülnek időnként a kezébe ú. Ezek hátulról előrehaladólag, hosszanti oszlásban lévő állatok. Némely faj szájnyílása mögött haránt befűződéssel hátulsó kisebb és mellső nagyobb darabra oszlik ketté.

Nekem plöni tartózkodásom idején Thinemann professzor mutatott a Planaria alpina Dana fajnak egyik Plön környéki, hegyi patakban élő fehér planaria, mely úgyszólva kizárólag ilyen kettéoszlással szaporodik s ivaros állatot esztendőkön keresztül alig találtak egyet-egyet.

HARMADIK REND: Hármasbelűek (Tricladida)

Bizonyos jelenségek arra vallnak, hogy a Dendrocoelides Hankói is szaporodik harántbefűződésekkel. Ez az ivartalan szaporodási mód természetszerűleg föltételezi általán a hármasbelűek nagy helyrepótló, regenerációs képességét. Valóban nincs kedvezőbb kisérleti anyag ennek a jelenségnek a tanulmányozására, mint a mi édesvizi planáriánk. Ha pediglen a test fehér planaria még oly kicsiny darabot is vágunk ki, a darabnak elülső felén fej és a hátulsó felén fark képződik. Ha csak csak éppen a fehér planaria vágjuk le a planáriának, az lassanként hátrafelé megnyúlik és egész állattá egészül ki s szintén ennek megfelelőleg, ha hosszában vágjuk ketté az állatot, a hiányzó testfél hamarosan újraképződik.

A féreg külső szerkezete

Megtehetjük azt is, hogy a testből csak ékalakú, vagy másként formálódott darabot vágunk ki s ezek is egész állattá nőnek. Lillie végzett arra vonatkozólag kísérletet, hogy melyik az a legkisebb darab, amely még teljes planáriává egészül ki s azt tapasztalta, hogy az állat testének századrésznyi darabkája még mindig képes egész állattá fejlődni. Mások pedig fehér planaria az érdekes kísérletet végezték, hogy csak rézsutosan bemetszettek a planária szélébe.

Ha a fehér planaria előfelé irányul s az ilyenképpen elválasztott cikkecskének a hegye hátra tekint, akkor ez a kis darab farkká fejlődik és lassanként megfelelő kiegészüléssel az állat testéről leválik. Ha pediglen fordítva, a vágás rézsút, hátrafelé irányul s így a cikkecske hegye előre néz, akkor fehér planaria ilyen darab fejjé formálódik és lassanként magának farkat nevelvén az anyatesttől szintén elkülönödik.

Mi is az a planária, és hogyan tudunk megszabadulni tőle?

Ha a petefészek kimerült, az állatok lesoványodnak, megkissebbednek, ivarszerveik feloszlanak, a bélcsőágak száma megapad s az állat közben nagymértékben megkissebbedik. Ezalatt a folyamat alatt, a munkaközben fehasználódott régi sejtjeik felszívódnak, a megifjodás pedig fehér planaria válik lehetővé, mert az állat testében folytonosan tartalékolódnak csíraállapotú sejtek.

Ezek a csíraállapotú sejtek az elvénülés közben lezajlott szervfelbomlások után újra szaporodásnak indulnak s valóságban mindent újra organizálnak az első szervezetben.

Ezekkel a csíraállapotú sejtek, a tudományos irodalom ú. A hármasbelűeknek fehér planaria ismert faja 3 csoportba osztható.

férgek a gyerekben

Ezek a csoportok, mind anatómiai, mint pediglen élettani alapon jól megkülönböztethetők. Ilyenek fehér planaria tengeri- az édesvízi- és a szárazföldi hármasbelűek Tricladida maricola, paludicola és terricola. Igazi élősködőket a Tricladidák között ritkán találunk, talán csak az Európába éppen most behurcolt Planaria maculatát említhetjük meg, mint halparazitát, amely a brémai tengeri kikötővel szomszédos vizekben lépett fel európai halakon előszőr. Az édesvízi hármasbelűek, Tricladida paludicolák, a legelterjedtebb vizi állatok közé tartoznak.

Közönségesen ezeket az állatokat planária néven szoktuk emlegetni, melyeknek 80 faja, mintegy 12 nemzetségbe van elosztva. Ezek közül minálunk az alföldek, dombos vidékek és a hegyvidékek planáriái, minő a Pl.

  • Bél férgek
  • Vastagbél méregtelenítő Szingapúrban

Ezeket az állatokat tábláink mutatják be Troctophora-álca, mint a férgek közös ős álcaalakja. A Müller-féle álca, mint a Polycladidák álcája. A Tejfehér planária, Dendrocoelum lacteum O.

Plagiostomum lemari Pless. Bothrioplana semperi Braun. Idegrendszer, garatcső a szájnyílással, mellette a spermacső és hátul az ivarnyílás eredeti Plenaria torva Schultze hasáról eredeti r. Idegrendszer, garatcső Dendrocoelides hankói Gelei, eredeti rajz, kádártai példány után. Ezek az állatok fénykerülő természetükből kifolyólag mindig kövek és vizinövények levelei alatt találhatók, a forráslakók pedig a forrás előtörő csatornáiból kaparhatók ki.

fehér planaria A férgek fertőzőek- e egy gyermekben

Külföldi szerzők még három vak planáriát írnak le, így a Kárpátokból Komarek a Dendrocoelum carpathicumot, Fehér planaria pedig a Dendrocoelum subterraneumot ismertette, Kenk pedig ugyaninnen a Dendrocoelides speleát írta le. A magyarhoni hármasbelűek között legnagyobb a tejfehér planária, Dendrocoelum lacteum, melynek kedvező helyen, tiszta, hűvösebb vízben élő példányai fehér planaria táplálkozás esetén 4 cm-re is megnőnek, közepes méretük azonban 2.

Németországban élő rokona, a Dendrocoelum punctatum még ennél is nagyobbra fehér planaria.

Tejfehér planária

Ez az állat mindennémű víznek fehér planaria lakója. Az Alföld mocsaraiban, csendesen folydogáló ereiben éppúgy megtalálja életterét, mint a Balatonban, mint a havasalji tájak csendesen folydogáló patakjaiban, vagy az éppen állandó bővizű 10 hűvös forrásaiban.

Assassin Snail - hunting, killing, and eating.

Ahol kevés él belőle, legkönnyebben feldarabolt hallal, vagy békával foghatunk belőle nagyobb számmal. Rendes tápláléka az Asellus aquaticus s ahol ez található, ott csaknem teljes biztonsággal kutathatunk a tejfehér planária után is.

Fehér Planaria: megjelenésük és szerkezetük Minden akvarista szembesül nemkívánatos vendég az akváriumban. Közülük lehet fehér sík. Ő adta meg az akváriumban, mint általában, csigák, vízinövények, valamint élő vagy fagyasztott ételek. Fehér Planaria - a féreg-hermafrodita.

Ahol bőven akad Azellusra, ott a bélágazat barnás, vöröses-barnás színben tetszik át a testen. Ha béka, vagy halmájjal, vagy éppen véralvadékkal etetjük, akkor a bélcsőrendszer szép vörös színben tündöklik át a testen.

Mi is az a planária, és hogyan tudunk megszabadulni tőle?

Kis kézinagyító alatt igen tanulságos megfigyelni az állat viselkedését táplálkozás közben. Áldozatára a mellső testvég tapadó gödrével veti rá magát s az állatot a következő pillanatban levélmódjára begöngyölvén, csakhamar megbénítja. Nemsokára kiölti szívógaratját és a zsákmány puha chitinfalát hamarosan áttöri valahol. Már kis kézi nagyítóval is jól lehet látni, miként szívja ki vámpir módra adagokban az áldozatát, miként tölti fel rendre a főbélágak vakbélszerű oldalágait s miként tolja, taszítgatja a bélbe felvett táplálékot egyik tájról a másikra.

Fehér planaria képesek egyszerre testméretüknek megfelelő tápmennyiséget felvenni, de éppúgy képesek egy hónap, vagy akár egész esztendő hosszáig is koplalni. A jóllakott állatok áldozatuktól lomhán tovamásznak és a tartó edény valamely árnyékos sarkában, vagy a vízszínen fekvő levél alján helyezkednek el s napok hosszáig egyazon helyben találhatók.

Nyugvó állapotukban az emésztéssel és lélekzéssel vannak elfoglalva.

nippostrongylus brasiliensis helminth klassifikasi nemathelminthes nematophora

Lélekzés végett testük mellső végével féltölcsért formálnak, testszegélyüket felredősítik s esetleg fakrukat kissé megemelintik; ilyenképpen, csillóikat szüntelen munkában tartván, állandó vízárammal mossák fehér planaria körül, valóságos örvényt tartván fenn a vízben.

Ha ilyenkor az állatokat nem bántalmazó, ú. A képen a gyászoló planáriát: a Planaria lugubrist figyelhetjük meg lélegző helyzetében. A fénykép Szeged környékéről való feltűnően világos állatról származik. A sötét példányokon, melyek átlátszatlan koromfeketék is lehetnek, s amelyeknek gyászos, néha koromfekete színe adott okot a nevükre, jól észrevehetjük a mellső testvégen a világos foltban elhelyezkedő szempárt, a szemek mögött, oldalt a karajszerű tapogatólebenyt s ezek hátulsó csücskének folytatásában azt a fehér kis, vesszőszerű csíkocskát, melyen az állatok szagérzékszerve, az ú.